Taht Tliet Saltniet

Wirt iz-Zejtun presents Taht Tliet Saltniet.

Lejla ta tifkira fil-Gnien tal-Kmand.  Mikiel Cachia li kien Mexxej politiku, Inginier u Arkitett.

Main speakers Mr Liam Gauci and Architect Andre Zammit.


Date is 12 July 2013
Time at 7pm

Comments

Popular posts from this blog

Organ Concerts and Masterclasses in Malta and Gozo

Rock The Fort - open air classic rock concert

Crossroads @ Zabbar

Well-Being Hospice day