Il-Priedka tal-Milied skond Josh u Sean

Josh il-laburist u Sean In-Nazzjonalist se jaghlqu 10 snin jafu lil xulxin ghalkemm ghad ghandhom biss 4 snin. Din is-sena Josh Fenech ha direct order minghand il-Kappillan biex jaqra' l-priedka tal-Milied. Eta - 14 il fuq.23 ta` Dicembru - Istitut Kattoliku 8:30pm


Comments

Popular posts from this blog

Topnotch Carnival at Gianpula

Hospice Malta - The BRND WGN & University Ring Road Races

Rio 2018 Carnival Glow Classics - Gozo