It-Tmiem 2012


Dramm ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa.

Kitba u direzzjoni ta’ Andre Penza.Dati s-Sibt 31 Marzu, Hadd 1 u l-Erbgha 4 April 2012
Post gewwa t-Teatru Metanoia, Luqa
Hin fis-7.30pm

Bookings fuq 7979 2424 jew www.skenemalta.org

Comments