Maratona bir-Roti 2012 b'risq it-tfal tal-Ursolini


Maratona bir-Roti 2012 b’risq it-tfal tal-Ursolini.

Matul it-tlett ijiem tal-Maratona, minbarra c-ciklisti jaqdfu ghal aktar minn 55 siegħa kontinwa, fil-grawnds tal-Liceo jittellghu numru ta' attivitajiet immirati ghall-familja kollha.

Bar miftuh b'xorb u ikel bnin
Sweets corner b'wirja u kompetizzjoni ta' kejkijiet
Spettaklu ta' kant u zfin mill-aqwa talent lokali
Wirjiet ta’ karozzi u muturi
Esibizzjonijiet ta’ fotografija, pittura, xjenza, teknoloġija u robotika
Kids play area u loghob ta' Xbox, Table-tennis u table-soccer
Bazaar, bejgh ta’ pjanti u xoghol ta’ arti
Sessjonijiet ta' hairdressing u make-up
Sessjonijiet ta' zumba
Car wash
 

DHUL B'XEJN

Aghti sehmek int ukoll b'gest ta' mhabba billi tibghat SMS ta’ 2.33 ewros fuq in-numru 50 61 73 83

L-ghotja tieghek mhux biss tferrah lit-tfal ta’ Ursolini izda taghtihom dak li hu taghhom bi DRITT.
Data hija l-Gimgha 16 Marzu minn 1pm sal-Hadd 18 Marzu 2012 sa 9.30pm
Post gewwa l-Liceo tas-Subien, il-Hamrun

Comments