The Myth - latest single ‘Tonight

Taht Tliet Saltniet

Wirt iz-Zejtun presents Taht Tliet Saltniet.

Lejla ta tifkira fil-Gnien tal-Kmand.  Mikiel Cachia li kien Mexxej politiku, Inginier u Arkitett.

Main speakers Mr Liam Gauci and Architect Andre Zammit.


Date is 12 July 2013
Time at 7pm

Comments